BUURTKLEED

Samen met Hanneke Gerrits en Puck Milder maakte ik het Buurtkleed, een visualisatie van de buurt Boschveld in Den Bosch.

Boschveld wordt beschouwd als een multiculturele buurt. De buurt bestaat voor 44,3% uit bewoners met een niet Nederlandse etniciteit en voor 55,7% uit Nederlandse bewoners. Dit is opvallend omdat deze verhouding in heel Den Bosch 19% en 81% is. 

Door in gesprek te gaan met de verschillende bewoners kwamen we erachter dat de buurt rijk was aan verschillende culturen. Daarnaast gaven veel bewoners aan meer contact te willen met andere buurtbewoners maar het moeilijk vonden om een eerste stap te zetten.

Wij zijn van mening dat de waarde van deze buurt hem zit in deze culturele diversiteit. We wouden deze rijkdom aan culturen visualiseren. Daarom gingen we kijken naar hoe de buurtbewoners zelf hun eigen cultuur en persoonlijkheid met zich mee dragen; door middel van hun kleding. Door van deze verschillende stoffen een picknick kleed te maken willen we de buurtbewoners uitnodigen om een connectie met elkaar aan te gaan.

  • Instagram Social Icon
  • Black Youtube Icoon
  • Black LinkedIn Icon